Strona g?ówna O nas Wspó?praca Sprawozdania W?adze Galeria Statut 17-11-2019
Nasze projekty
"MASZ SZANS?"
"HARMONIA"
PUNKT PORAD
"DWA NA DWA"
"SZKÓ?KA GITAROWA"
GRAMY - MUZYKA
FUTSAL 2007/2008
FUTSAL 2008/2009
FUTSAL 2009/2010
"kiloGRAM" jam session
S P M
WARSZTATY MUZYCZNE
JESTE?MY RAZEM
POMOCNA D?O?
Futsal 2011/2012
"BE CREATIVE"
MUZYKA WYSTARCZY
MALI WIELCY ARTY?CI
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Ostatnie Artykuły
?wiat ?ci?gania
Narkotyki - droga do...
Gdy dopadnie Ci? stres
Ogie? i woda - emocje
"Szacun" dla siebie,...
S P M - Skierniewicki Portal Muzyczny

Skierniewicki Portal Muzyczny ( S P M ) to inicjatywa kilku osób ze skierniewickiego ?rodowiska muzycznego. Celem jego uruchomienia by?o stworzenie „miejsca” w przestrzeni informacyjnej, w której mogliby wymienia? swe spostrze?enia, do?wiadczenia czy my?li, muzycy ze Skierniewic. S P M jest jednym z elementów, które pozwalaj? w kreatywny sposób budowa? ?rodowisko muzyczne w naszym mie?cie. Dzi?ki niemu, przep?yw informacji zwi?zanych z tym co dzieje si? w obszarze muzyki w Skierniewicach jest ?atwiejszy. Portal rozpocz?? swój ?ywot w sierpniu 2010 r. Docelowo znajdowa? si? b?d? na nim m.in. og?oszenia o koncertach naszych zespo?ów, informacje o dzia?aj?cych w mie?cie grupach muzycznych, relacje z ciekawych przedsi?wzi?? muzycznych. Ponadto, zak?adka „Targowisko” stworzy mo?liwo?? zamieszczania og?osze? dotycz?cych kupna i sprzeda?y instrumentów oraz sprz?tu, czy ?atwego znalezienia zespo?u b?d? instrumentalisty.
www.kilogram.info.pl