Strona g?ówna O nas Wspó?praca Sprawozdania W?adze Galeria Statut 17-11-2019
Nasze projekty
"MASZ SZANS?"
"HARMONIA"
PUNKT PORAD
"DWA NA DWA"
"SZKÓ?KA GITAROWA"
GRAMY - MUZYKA
FUTSAL 2007/2008
FUTSAL 2008/2009
FUTSAL 2009/2010
"kiloGRAM" jam session
S P M
WARSZTATY MUZYCZNE
JESTE?MY RAZEM
POMOCNA D?O?
Futsal 2011/2012
"BE CREATIVE"
MUZYKA WYSTARCZY
MALI WIELCY ARTY?CI
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Ostatnie Artykuły
?wiat ?ci?gania
Narkotyki - droga do...
Gdy dopadnie Ci? stres
Ogie? i woda - emocje
"Szacun" dla siebie,...
"Dwa na dwa"

Dwa na dwa, to wymy?lony przez m?odzie? ze stowarzyszenia Brama sposób rozgrywania meczów pi?karskich. Dru?yn? tworzy dwóch zawodników plus jeden rezerwowy, który wchodzi na zmiany z kolegami. Ma?e bramki 150 x 100, ma?e boisko 14 x 6, otoczone bandami - oto plac gry. Mecze w fazie grupowej, gdzie gra ka?dy z ka?dym, trwaj? 5 min (i tak mo?na si? zmacha?). Z grupy wychodz? po dwa zespo?y, walcz?ce pó?niej w pó?fina?ach o mo?liwo?? konkurowania o medale. Mecze rozgrywane s? ma?? (rozmiar 4), do?? lekk? pi?k?. Jest na co popatrze?. Fakt, i? boisko otoczone jest bandami, o które mo?na obija? pi?k? sprawia, ?e zawodnicy maj? niejako dodatkowego partnera do gry. Nale?y podkre?li?, ?e mecze s? bardzo szybkie, akcje przenosz? si? b?yskawicznie z jednej po?owy boiska na drug?, pada wiele bramek, pi?karze mog? wykaza? si? swoimi umiej?tno?ciami technicznymi. Rzut karny wykonuje si? z pod w?asnej bramki, lecz pi?ka musi wpa?? mi?dzy s?upki dru?yny przeciwnej nie dotykaj?c pod?o?a. Okazuje si?, ?e nie jest to wcale takie bardzo proste.


boisko otoczone bandami - miejsce pi?karskiej rywalizacji, prowadz?cy zawody i komentatorzy, wr?czenie pami?tkowych medali i dyplomów