Strona g?ówna O nas Wspó?praca Sprawozdania W?adze Galeria Statut 17-11-2019
Nasze projekty
"MASZ SZANS?"
"HARMONIA"
PUNKT PORAD
"DWA NA DWA"
"SZKÓ?KA GITAROWA"
GRAMY - MUZYKA
FUTSAL 2007/2008
FUTSAL 2008/2009
FUTSAL 2009/2010
"kiloGRAM" jam session
S P M
WARSZTATY MUZYCZNE
JESTE?MY RAZEM
POMOCNA D?O?
Futsal 2011/2012
"BE CREATIVE"
MUZYKA WYSTARCZY
MALI WIELCY ARTY?CI
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Ostatnie Artykuły
?wiat ?ci?gania
Narkotyki - droga do...
Gdy dopadnie Ci? stres
Ogie? i woda - emocje
"Szacun" dla siebie,...
Harmonia

Warsztaty Wokalne “HARMONIA“- .

Najwi?ksze w naszym mie?cie przedsi?wzi?cie wspó?toworzone przez m?odzie?.

Stowarzyszenie na Rzecz M?odzie?y "BRAMA" wspólnie z ZESPO?EM 4, Ko?cio?em Domowym oraz Ruchem ?wiat?o-?ycie w latach 2005 - 2009 zorganizowa?o VII edycji Warsztatów Wokalnych "HARMONIA".
Warsztaty to doskona?a okazja do nawi?zania kontaktów z innymi muzykami, poznania nowych utworów, a tak?e wyst?pu scenicznego w du?ym chórze. Uczestnicy nie s? poddawani ?adnej wst?pnej selekcji, nie ma przes?ucha? wst?pnych, nie jest te? wymagane do?wiadczenie w ?piewie chóralnym. Podczas Warsztatów pracuje si? bez nut, a poszczególne g?osy ucz? si? swoich partii na pami??. W ci?gu dwóch dni uczestnicy Warsztatów przygotowuj? si? do wykonania podczas Koncertu Fina?owego kilkunastu pie?ni w konwencji pop - gospel, zaaran?owanych na wielog?osowy chór i solist? z zespo?em muzycznym. Warsztaty prowadzi i zapewnia opraw? muzyczn? Koncertu Fina?owego Zespó? Czwarty - w tym cz?onkowie skierniewickiego bandu Drugi Tydzie?, kierowany przez Paw?a Wojciechowskiego.

Zdj?cia z poprzednich edycji warsztatów w Galerii.

strona warsztatów www.harmonia.gospel.com.pl